Vrijwilligers

In 2018 hadden  maar liefst 70 vrijwilligers zich aangemeld om zich op een of andere manier in te zetten voor de Echt’n Run. Dit is natuurlijk een fantastisch aantal. Zonder al die vrijwilligers geen Echt’n Run dus daarom willen we jullie van harte bedanken voor de inzet!

Ook dit jaar kunnen we niet zonder de vrijwilligers. Mocht je willen helpen geef dat dan aan door ons een bericht te sturen, of iemand van het bestuur te benaderen. Op 19 september om 20:00 zal in de Olde Karke een voorlichtingsbijeenkomst gehouden worden.