Vrijwilligers

In 2018 hadden  maar liefst 70 vrijwilligers zich aangemeld om zich op een of andere manier in te zetten voor de Echt’n Run. Dit is natuurlijk een fantastisch aantal. Zonder al die vrijwilligers geen Echt’n Run dus daarom willen we jullie van harte bedanken voor de inzet!